Onze werkwijze

U de ruimte, wij de vorm

Voordat u gaat verbouwen, komen we bij u langs voor een eerste indruk ter plekke. Vervolgens leggen we u een praatschets voor, waarna u een grove offerte ontvangt aan de hand van uw beschikbare budget. Als u daarop besluit om ons de opdracht te gunnen, dan kunt u rekenen op onze project- en bouwbegeleiding, die alle benodigde werkzaamheden bevat en u veel rompslomp uit handen neemt. Na afronding van de tekenfase volgen vaste offertes voor alle disciplines en als we het daarover eens zijn, zetten we onze dienstverlening voort in de vorm van professionele afwerking. U de ruimte, wij de vorm: zo doen we dat!

Praatschets en offerte

Uw verzoek om informatie beantwoorden we met een vrijblijvend bezoek, omdat we ons graag ter plekke een indruk willen vormen van uw situatie. In zo'n eerste gesprek informeren we u over onze bouwkundige visie en over onze ontwerpmogelijkheden. Naar aanleiding daarvan kunt u ons vragen om het maken van een praatschets, die meestal bestaat uit een ingebonden boekje op A3 formaat. Daarin is een plattegrond op schaal opgenomen, evenals een aantal perspectieftekeningen, die een totale indruk geven van het geheel.

Ter afronding hiervan kunnen we u een offerte uitbrengen voor de hierop volgende werkzaamheden. Deze offerte omvat een ruwe schatting van de bouwkosten en een opgave van onze kosten aan de projectbegeleiding.

Zegt u hier "ja" tegen, dan gaan we door op het ingeslagen pad. Zegt u onverhoopt "nee", dan scheiden hier onze wegen. U ontvangt van ons nog een afrondende rekening, zoals we in de schriftelijke bevestiging van ons eerste gesprek al met u afgesproken hadden. Verder zullen we u verzoeken om alle door ons verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes binnen twee weken franco aan ons te retourneren en er verder ook geen gebruik meer van te maken. De reden hiervoor is de volgende: we staan voor maximale openheid over onze idee├źn en werkwijze, maar u kunt zich voorstellen dat we die vervolgens dan ook graag zelf willen uitvoeren.

Project- en bouwbegeleiding

U ondertekent de opdrachtbevestiging volgens onze offerte, met een nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en diensten en de betalingscondities, en retourneert deze aan ons.

Het geoffreerde bedrag aan project- en bouwbegeleiding betreft een vast bedrag, waarvoor we de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

 • De uitwerking van het eerste schetsontwerp naar een bouwkundige tekening met inbegrip van alle details.
 • Het opstellen en begeleiden van de eventuele bouwaanvragen naar onder andere welstandcommissie en brandweer.
 • Het overleg met toeleveranciers.
 • Het aanvragen van offertes, het inmeten, het uitzoeken van materialen en kleuren, het vervaardigen van technische tekeningen.
 • Het overleg met de opdrachtgever.
 • De complete bouwbegeleiding, die bestaat uit:
 • Het aansturen van de aannemer, de loodgieter, de elektricien en alle andere betrokken partijen met behulp van gedetailleerde tekeningen en adviezen.
 • Het plannen van een tijdsschema voor de volledige bouwperiode.
 • Het plaatsen van de interieurbetimmering, vloerafwerking, wandafwerking, verlichting en dergelijke.
 • Het controleren van de bouw, het voorzitten van de bouwvergaderingen en het verder correct laten verlopen van de gehele bouwactiviteiten.
 • Het uitbrengen van de betalingstermijnen en na de oplevering de eindafrekening.

Voorwaarden

Op alle door Herman Jacobs Design B.V. te sluiten overeenkomsten en uit te brengen offertes tot levering van betimmeringen, projectinrichtingen, winkelinrichtingen, meubelen en stofferingen alsmede op alle andere goederen, die in het werk zijn begrepen, zijn onze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08066350.

Indien Herman Jacobs Design B.V. werkzaamheden verricht als ontwerper zijn op de betreffende overeenkomst met de opdrachtgever op deze werkzaamheden de algemene voorwaarden "de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005" van toepassing.

Herman Jacobs Design
Ontwerp en inrichting

Herman Jacobs Design is al meer dan 25 jaar actief in het ontwerpen en inrichten van interieurs voor tandartspraktijken, kantoor- of winkelruimtes. We luisteren naar uw wensen en eisen en vertalen deze in een inspirerende leef- en werkomgeving waarin u en uw medewerkers er optimaal presteren, van het interieur van een tandartspraktijk tot de inrichting van een kantoor- of winkelruimte. De kwaliteit van de routing en de stilering garandeert een perfect evenwicht tussen dagelijks werkplezier en consequente logistiek. Die combinatie, daarin ligt onze kracht.
lees verder...